Výstava Paměti národa

Výstava Paměti národa

V úterý 25. října jsme se na místeckém náměstí Svobody se studenty 3. A zúčastnili vernisáže putovní výstavy Paměť národa v Moravskoslezském kraji vytvořené na základě vzpomínek pamětníků, do jejichž osudů se promítly významné dějinné události 20. století. Výstavní panely umožnily návštěvníkům

Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK