Sázeli jsme stromky na Ondřejníku

Sázeli jsme stromky na Ondřejníku

V pátek 15. 10. 2021 se naše třída 2.C vydala na Ondřejník, aby pomohla lesníkům při obnově lesa zničeného kůrovcem. Ráno jsme byli převezeni autobusem k přístřešku do sedla Kaňovice. Zde nás rozdělili do dvojic. Každá dvojice dostala krumpáč, rukavice a tašku se sazenicemi buků. Poté jsme se všichni přemístili ke svahu a ve vyznačených řadách začali v rozmezí cca 1 metru hloubit jámy a sázet.   V terénu se nacházelo mnoho

Logo MSK