Den čistého ovzduší

Den čistého ovzduší

Statutární město Frýdek-Místek, odbor životního prostředí a zemědělství, pořádalo 13.září  na náměstí Svobody v Místku environmentální osvětovou akci s názvem Den čistého ovzduší. Akce se konala na podporu zvýšení povědomí veřejnosti, dětí a mládeže, o významu čistého ovzduší pro zdraví, produktivitu,

Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK