v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s registračním číslem CZ.1.07/1.1.00/57.0638

Cílem projektu je podpora rozvoje individuálních ústních komunikačních dovedností žáků v oblasti anglického jazyka na základních a středních školách, formou řízené, kombinované a individualizované výuky (blended learning) na základě přirozené posloupnosti jednotlivých fází osvojování cizího jazyka, tj. poslech – mluvení – čtení – psaní.

K tomu přispívá využití kombinovaného výukového systému (blended learningu), který umožňuje individualizované vzdělávání žáků zohledňující jejich aktuální úroveň jazykových znalostí a dovedností, individuální potřeby a možnosti rozvoje. Výukový systém obsahuje možnost studia anglického jazyka v různých úrovních SERRJ.

Realizace projektu spočívá v tom, že škola zavede ve školním roce 2015/2016 do běžné výuky digitální kombinované interaktivní výukové systémy zaměřené na osvojování anglického jazyka, prioritně na rozvoj ústních komunikačních dovedností ve formě blended learningu.

Obsahem projektu je využití formy blended learningu pro výuku a domácí přípravu pro rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností skupiny 80 žáků v běžné výuce, vedle toho i pro zadání domácí přípravy žáků po dobu realizace projektu (1.9. – 31.12.2015).

Kombinovaná forma výuky je začleněna do běžné výuky a podpořena stávajícím učitelem cizího jazyka, což podpoří zvýšení efektivity osvojování jazyka.

Manažer projektu: Mgr. Radovan Gaura

Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK