Funkci školního metodika prevence na škole zastává Mgr. Zuzana Stonawská.

Konzultační hodiny ve školním roce 2020/2021:

pondělí: 11:35 – 12:30 hod.
středa: 7:30 – 8:00 hod.

Konzultace možné i v jinou dobu po předchozí domluvě (telefonicky, emailem):
tel.: 558 433 515,
email:zuzana.stonawska@gpbfm.czsekretariat@gpbfm.cz

Okruhy, které můžete konzultovat:
 • záškoláctví,
 • šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus,
 • kriminalita, delikvence,
 • užívání návykových látek a onemocnění HIV/AIDS a dalšími infekčními nemocemi souvisejícími s užíváním návykových látek,
 • závislost na politickém a náboženském extremismu,
 • netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling),
 • domácího násilí,
 • týrání a zneužívání dětí, včetně komerčního sexuálního zneužívání,
 • ohrožování mravní výchovy mládeže,
 • poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie).

Program poradenských služeb ve škole
Příloha k programu poradenských služeb ve škole

Dále můžete využít služeb:
 • Pedagogicko-psychologická poradna Frýdek-Místek: www.pppfm.unas.cz, tel. 558 43 20 84
 • PČR – Územní odbory Frýdek-Místek: krfm@mvcr.cz, tel. 974 732 111
 • Preventivní a informační skupina: fmpis@mvcr.cz, 974 732 207
 • Krizová linka IPPP ČR – Krizová telefonní linka k šikaně pro učitele, žáky a jejich rodiče: tel. 286 881 059, mobil 774 089 181
 • Centrum nové naděje: www.cnnfm.cz, tel. 558 629 223
 • Renarkon: www.renarkon.cz, tel. 596 611 796.
Logo MSK