Předseda Rady Senátu: Jiří Dohnal (5.A)

Členové Rady Senátu:

  • Václav Farník (6.C)
  • Ondřej Kruťa (6.B)
  • Jiří Dohnal (5.A)
  • Metod Škarabela (5.C)
  • Jiří Olejník (3.B)

Koordinátor Senátu: prof. Miroslav Kamp

 

Charitativní pečení pro dětský domov, školní (e)sportovní turnaje , pravidelné diskuze a přednášky se zajímavými hosty, ples a mnoho dalších akcí zorganizoval studentský Senát našeho gymnázia. Snažíme se pomáhat kde můžeme, například s organizací dobročinných sbírek, jako jsou třeba Potravinová sbírka Moravskoslezského kraje, nebo také Sbírka na humanitární pomoc válečnou agresí zasažené Ukrajině, kde se za pouhé 3 dny vybralo krásných 18 265 Kč. Máme i Discord server, na kterém je už připojeno 248 studentů a kde probíhá pravidelná informace nejenom o našich projektech a dění v Senátu! Více informací a k čemu přesně senátní Discord server slouží, najdete zde

(https://www.gpbfm.cz/2022/03/17/skolni-discord-server-novy-zpusob-komunikace/). Do organizování akcí pořádaných Senátem se může zapojit úplně každý, proto v případě zájmu zapojit se neváhejte kontaktovat senátora za vaši třídu, nebo nás kontaktujte na Instagramu.

Bližší informace o fungování a činnosti Senátu jsou v dokumentech na stránkách školy. Pravidelné aktualizace činnosti, usnesení a plánované projekty spolu s mnohými spolupracemi jsou vždy aktuálně na našem Discordu. Pokud má jakýkoliv student další otázky, může se zeptat senátorů za svou třídu, nebo nás kontaktovat na senátním Instagramu (@senatgpb), kde můžete mimo jiné také najít informace o aktuálním dění v Senátu. Pravidelné pozvánky na veřejně přístupná zasedání společně s informacemi o jejich průběhu budeme zveřejňovat na nástěnce za šatnami a na našem Instagramu a Discordu. Komunikaci s profesory a vedením má na starost předseda Rady.

Rádi bychom ještě za celý Senát oznámili, že pokud má kdokoliv jakékoliv připomínky nebo návrhy, budeme jenom rádi, když je sdělíte svým senátorům nebo nám je napíšete na sociální sítě, aby se mohly případně řešit na zasedání.

Komunikační výbor

Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK