Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Cílem programu je zajistit potřeby doučování žáků ohrožených školním neúspěchem či v extrémním případě vypadnutí ze vzdělávání a zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky. 

Financováno EU
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK