v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost s registračním číslem CZ.1.07/1.1.00/56.2182

Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace je škola poskytující šestileté studium s všeobecným zaměřením, v jehož ŠVP je kladen mírný důraz na výuku cizích jazyků a přírodovědných předmětů. Stále zvyšující se nároky na implementaci ICT do výuky vedou k mírnému opomíjení klasických papírových knih a získávání jazykových poznatků v cizích zemích.

V rámci projektu dojde v období od 1.7. do 31.12.2015 k realizaci klíčových aktivit č.1 a č.2.

Klíčová aktivita č. 1 – Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti

V rámci projektu učitelé vytvoří 6 různých tematických plánů Čtenářských dílen pro 6 ročníků na celý školní rok 2015/2016. Každý tematický plán bude obsahovat popis nejméně deseti Čtenářských dílen na 1 školní rok. V průběhu trvání projektu proběhne v každém ročníku nejméně 6 Čtenářských dílen, ověřujících část doloženého tematického plánu. Předpokládaná doba trvání jedné Čtenářské dílny je jedna vyučovací hodina. Současně budou zajištěny materiální podmínky potřebné pro realizaci Čtenářských dílen: povinný nákup nejméně 3 x 100 kusů knih v papírové podobě, nepovinný nákup elektronických čteček a odborné literatury pro pedagogy, která se týká problematiky Čtenářských dílen apod.

Klíčová aktivita č. 2 – Zahraniční jazykový kurz pro učitele

V rámci projektu dojde k vyslání tři učitelů na krátkodobý intenzivní kurz v zahraničí v trvání min. 10 pracovních dnů (bez cesty). Tím dojde ke zlepšení jejich jazykových kompetencí.

Výstupy projektu

Po ukončení projektu budou mít vyučující k dispozici tematické plány Čtenářských dílen pro všechny ročníky školy a knihy potřebné k jejich realizaci.

Manažer projektu: Mgr. Radovan Gaura
 
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK