Školní sportovní klub při Gymnáziu Petra Bezruče od roku 1994 zajišťuje pravidelný chod mimoškolních sportovních aktivit žák gymnázia. V současnosti má 341 členů, kteří mohou aktivně navštěvovat 6 kroužků (basketbal, odbíjená, florbal, horolezectví, gymnastika a posilování). Kromě této pravidelné činnosti, která probíhá každý týden v rozsahu 1 – 2 hodin u každého kroužku po dobu školního roku, pořádáme i nepravidelné sportovní akce pro členy sportovního klubu. Mezi tyto akce patří lyžařské zájezdy, vodácké zájezdy, turistické přechody a horolezecké akce v rozsahu jedno a vícedenních zájezdů. Každá z těchto aktivit probíhá 1x – 2x ročně. Na ekonomické zajištění provozu organizace získáváme finanční prostředky formou členských příspěvků, úhradou kroužků a sponzorskými dary.

Základní údaje

Školní sportovní klub AŠSK při Gymnáziu Petra Bezruče, Frýdek – Místek, pobočný spolek
Československé armády 517, Místek, 738 01 Frýdek-Místek
IČO: 70632511
Bankovní spojení: KB a.s. č.ú. 107-3672680217 /0100
Tel. 558 433 515

Složení statutárních orgánů:
Předseda klubu:
Místopředseda klubu:
Pokladník:
Mgr. Pavel Kváš
Mgr. Daniel Svoboda
Iva Sikorová
 
Výkonný výbor:
Mgr. Pavel Kváš
Mgr. Daniel Svoboda
Iva Sikorová
 
Revizní komise:
Mgr. Pavel Kváš
Miroslav Kamp
Mgr. Lucie Chovancová
 
 
Dokumenty
Turistika v Alpách
Vodácký kurz
Ferraty v Alpách
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK