Mobilita účastníku vzdělávání a pracovníků v oblasti odborného vzdělávání a přípravy

Tato akce podporuje poskytovatele odborného vzdělávání a přípravy a další organizace působící v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, které chtějí organizovat vzdělávací mobility pro účastníky a pracovníky v oblasti odborného vzdělávání a přípravy.

Je podporována široká škála aktivit, včetně stínování na pracovišti a kurzů profesního rozvoje pro pracovníky, stáží a dlouhodobých pobytů (ErasmusPro), hostujících odborníků a dalších aktivit, jak je vysvětleno níže.

Zúčastněné organizace by prostřednictvím svých činností měly aktivně podporovat inkluzi a rozmanitost, environmentální udržitelnost, digitální vzdělávání a také občanskou angažovanost a participaci; využíváním specifických možností financování, které program pro tyto účely nabízí, zvyšováním povědomí mezi účastníky, sdílením osvědčených postupů a výběrem vhodných návrhů pro své aktivity.

Cíle akce

Cílem mobilit financovaných z programu Erasmus+ je poskytnout jednotlivcům příležitost k učení a podpořit internacionalizaci a institucionální rozvoj poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy a dalších organizací působících v oblasti odborného vzdělávání a přípravy. Akce podpoří provádění doporučení Rady o odborném vzdělávání a přípravě a prohlášení z Osnabrücku, jakož i Evropskou agendu dovedností.

Koordinátor: Mgr. Andrea Čmielová

Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK