Název projektu: Přírodovědné laboratoře v gymnáziích

Název operačního programu: Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013
Název prioritní osy: 2. podpora prosperity regionu
Oblast podpory: 2.1 Infrastruktura veřejných služeb
Dílčí oblast podpory: 2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání
Registrační číslo projektu: CZ.1.10/2.1.00/29.01725
Realizace projektu: únor 2015 – září 2015

Cílem projektu je zlepšení podmínek pro výuku přírodovědných předmětů ve středních školách zřízených Moravskoslezským krajem. V rámci projektu budou modernizovány/vybudovány laboratoře/učebny pro výuku přírodovědných předmětů a tím dojde ke zlepšení podmínek pro výuku a názornosti, pestrosti výuky a bude možno respektovat individuální potřeby žáků.

Výstupem projektu budou modernizované/nově vybudované laboratoře/učebny pro výuku přírodovědných předmětů na šesti školách zřízených Moravskoslezským krajem partnersky zapojených do krajského projektu.

Výstupem projektu v rámci našeho gymnázia, jako partnera projektu, budou:

  • nábytek moderní biologické laboratoře a učebny biologie
  • laboratorní čidla zn. Vernier pro výuku biologie, fyziky a chemie
  • IT technika- 2 ks PC sestava s příslušenstvím, 3 ks notebooků, 1 vizualizér, 2 ks dataprojektor pro ultrakrátkou projekční vzdálenost
  • keramická tabule jednodílná 180×120, keramická tabule jednodílná pro projekci 180×120 – laboratoř biologie
  • pylonová tabule rozkládací pro projekci 400×120 – učebna biologie
  • ostatní pomůcky pro výuku biologie – model lidské kostry, figurína pro nácvik první pomoci, digitální binokulární mikroskop, sada trvalých preparátů
Učebna biologie
Laboratoř biologie
Loga EU + ROP
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK