Září
1. 9. Zahájení školního roku
5. - 9. 9. Adaptační pobyty 1. ročníku
28. 9. Státní svátek
Říjen
27. 10. Podzimní prázdniny
28. 10. Státní svátek
29. 10. Podzimní prázdniny
Listopad
17. 11. Státní svátek
24. 11. Třídní schůzky, pedagogická rada
Prosinec
23. 12. - 2. 1. Vánoční prázdniny
Leden
3. 1. Zahájení vyučování v novém kalendářním roce
26. 1. Klasifikační porada
31. 1. Předávání vysvědčení
Únor
1. 2. Začátek 2. pololetí
2. 2. Online Den otevřených dveří
4. 2. Pololetní prázdniny
Březen
14. - 20. 3. Jarní prázdniny
21. - 25. 3. Lyžařský kurz pro 3. ročník
Duben
11. - 13. 4. Písemné maturitní zkoušky
14. 4. Velikonoční prázdniny
15. 4. Velký pátek
18. 4. Velikonoční pondělí
19. 4. 1. termín přijímacích zkoušek
20. 4. 2. termín přijímacích zkoušek
20. 4. Třídní schůzky
27. 4. Ukončení klasifikace 6. ročníku
29. 4. Poslední zvonění 6. ročníku
Květen
2. - 6. 5. Didaktické testy maturitní zkoušky
10. 5. 1. náhradní termín přijímacích zkoušek
11. 5. 2. náhradní termín přijímacích zkoušek
16. - 20. 5. Profilová část maturitní zkoušky
Červen
20. - 24. 6. Turistický kurz pro 4. ročník
20. - 24. 6. Školní výlety
27. 6. Klasifikační porada
30. 6. Předávání vysvědčení, ukončení školního roku
Logo MSK