Září
4. 9. Zahájení školního roku
4. - 9. 9. Poznávací zájezd do Londýna
5. - 8. 9. Adaptační pobyty 1. ročníku
10. - 16. 9. Studijní zájezd Německo
28. 9. Státní svátek
Říjen
26. - 27. 10. Podzimní prázdniny
28. 10. Státní svátek
Listopad
15. 11. Třídní schůzky
17. 11. Státní svátek
Prosinec
23. 12. - 2. 1. Vánoční prázdniny
Leden
3. 1. Zahájení vyučování v novém kalendářním roce
24. 1. Klasifikační porada
30. 1. Návštěva kina
31. 1. Předávání vysvědčení
Únor
1. 2. Začátek 2. pololetí
2. 2. Pololetní prázdniny
7. 2. Den otevřených dveří
12. - 18. 2. Jarní prázdniny
Březen
3. - 8. 3. Lyžařský kurz pro 3. ročník
28. 3.. Velikonoční prázdniny
29. 3.. Velký pátek
Duben
1. 4. Velikonoční pondělí
8. - 10. 4. Písemné maturitní zkoušky
10. 4. Třídní schůzky
16. 4. Přijímací zkoušky - 1. termín
17. 4. Přijímací zkoušky - 2. termín
24. 4. Ukončení klasifikace 6. ročníku
26. 4. Poslední zvonění 6. ročníku, předávání vysvědčení
29. 4. Přijímací zkoušky - 1. náhradní termín
30. 4. Přijímací zkoušky - 2. náhradní termín
Květen
1. 5. Státní svátek
2. - 7. 5. Didaktické testy maturitní zkoušky
8. 5. Státní svátek
20. - 24. 5. Profilová část maturitní zkoušky
29 5. Slavnostní předávání maturitního vysvědčení
Červen
17. - 21. 6. Turistický kurz pro 4. ročník
17. - 21. 6. Školní výlety
24. 6. Klasifikační porada
26. 6. Odborný den
27. 6. Vycházka do okolí F-M
28. 6. Předávání vysvědčení, ukončení školního roku
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK