Září
1. 9. Zahájení školního roku
28. 9. Státní svátek
Říjen
26. - 27. 10. Dny volna vyhlášené MŠMT
28. 10. Státní svátek
29. - 30. 10. Podzimní prázdniny
Listopad
17. 11. Státní svátek
18. 11. Třídní schůzky
Prosinec
23. 12. - 3. 1. Vánoční prázdniny
Leden
4. 1. Zahájení vyučování v novém kalendářním roce
28. 1. Předávání vysvědčení
29. 1. Pololetní prázdniny
Únor
1. 2. Začátek 2. pololetí
3. 2. Den otevřených dveří
Březen
1. 3. - 7. 3. Jarní prázdniny
26. 3. Oslavy GPB - divadlo
Duben
1. 4. Velikonoční prázdniny
2. 4. Velký pátek
5. 4. Velikonoční pondělí
7. 4. MZ - písemná práce z ČJL
8. 4. MZ - písemná práce z AJ
9. 4. MZ - písemná práce z NJ, RJ, ŠJ
14. 4. Třídní schůzky
14. a 15. 4. Přijímací zkoušky
Květen
3. - 7. 5. Společná část maturitní zkoušky
17. - 21. 5. Ústní zkoušky profilové části maturitní zkoušky
Červen
30. 6. Předávání vysvědčení, ukončení školního roku