Září
1. 9. Zahájení školního roku
5. - 8. 9. Adaptační pobyty 1. ročníku
4. - 9. 9. Studijní zájezd Německo
28. 9. Státní svátek
29. 9. - 7. 10. Studijní zájezd Katalánsko
Říjen
29. 9. - 7. 10. Studijní zájezd Katalánsko
26. - 27. 10. Podzimní prázdniny
28. 10. Státní svátek
Prosinec
23. 12. - 2. 1. Vánoční prázdniny
Listopad
7. 11. Ředitelské volno
9. 11. Třídní schůzky
17. 11. Státní svátek
Leden
3. 1. Zahájení vyučování v novém kalendářním roce
25. 1. Klasifikační porada
27. 1. Ples GPB
31. 1. Předávání vysvědčení, návštěva kina
Únor
1. 2. Začátek 2. pololetí
1. 2. Den otevřených dveří
3. 2. Pololetní prázdniny
6. - 12. 2. Jarní prázdniny
Březen
28. 2. - 3. 3. Výměnný pobyt - němečtí studenti na GPB
12. - 18. 3. Lyžařský kurz pro 3. ročník
27. 3. - 3. 4. Výměnný pobyt - studenti GPB v Německu
Duben
6. 4. Velikonoční prázdniny
7. 4. Velký pátek
10. 4. Velikonoční pondělí
11. - 13. 4. Písemné maturitní zkoušky
12. 4. Třídní schůzky
17. 4. 1. termín přijímacích zkoušek
18. 4. 2. termín přijímacích zkoušek
26. 4. Ukončení klasifikace 6. ročníku
28. 4. Poslední zvonění 6. ročníku
Květen
1. 5. Státní svátek
2. - 5. 5. Didaktické testy maturitní zkoušky
8. 5. Státní svátek
10. 5. 1. náhradní termín přijímacích zkoušek
11. 5. 2. náhradní termín přijímacích zkoušek
16. - 19. 5. Profilová část maturitní zkoušky
Červen
19. - 23. 6. Turistický kurz pro 4. ročník
19. - 23. 6. Školní výlety
26. 6. Klasifikační porada
30. 6. Předávání vysvědčení, ukončení školního roku
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK