Funkci výchovné poradkyně zastává na škole Mgr. Renáta Lasotová.

Konzultační hodiny ve školním roce 2023/2024:

úterý: 13.30 – 14.15 hod. (po 6. vyuč. hodině)
středa: 10.30 – 10.50 hod. (po 3. vyučovací hodině)
čtvrtek: 12.30 – 15.00 hod. (předem objednaní)

Konzultace možné i v jinou dobu po předchozí domluvě (telefonicky, emailem):
tel.: 558 433 515
email: renata.lasotova@gpbfm.czsekretariat@gpbfm.cz

Okruhy, které můžete konzultovat s výchovnou poradkyní:
  • studijní problémy (zvládání učiva, neprospěch ve škole…)
  • problémy ve vztazích se spolužáky, učiteli, rodiči
  • výchovné problémy související se školou
  • problémy se sebou samým (úzkosti, tréma, deprese, anorexie, bulimie…)
  • otázky profesní orientace – volby dalšího studia na VŠ a VOŠ
  • problematika přijímacího řízení na vysoké školy, VOŠ
Výchovná poradkyně spolupracuje s těmito odborníky, v nutných případech zprostředkuje konzultaci:
  • Pedagogicko-psychologická poradna ve Frýdku-Místku
  • Renarkon Ostrava
  • Centrum nové naděje Frýdek-Místek

Program poradenských služeb ve škole
Plán práce výchovného poradce na školní rok 2023 /2024

Informace o studiu na vysokých školách
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK