Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, v souladu s ustanovením § 60j odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 19 odst. 4 a § 27 vyhlášky č. 422/2023 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje seznam uchazečů v 2. kole přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělávání 79-41-K/61 Gymnázium, denní formy vzdělávání, ve školním roce 2024/2025 pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená.

Seznam uchazečů v 2. kole přijímacího řízení pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče.

 

Výsledky 2. kola přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělávání 79-41-K/61 Gymnázium, denní formy vzdělávání, ve školním roce 2024/2025
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK