Přijímací řízení bude vyhlášeno ředitelkou školy v zákonném termínu do 31. 1. 2022. Součástí přijímacího řízení bude jednotná přijímací zkouška, která se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovilo termíny konání jednotné přijímací zkoušky v prvním kole přijímacího řízení pro přijetí do 1. ročníku u oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou ve dvou termínech:

  1. termín:            úterý 19. dubna 2022
  2. termín:            středa 20. dubna 2022

Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny obory vzdělání na dny:

  1. termín: úterý 10. května 2022
  2. termín: středa 11. května 2022
Logo MSK