Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, vyhlašuje první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělávání 79-41-K/61 Gymnázium (denní forma vzdělávání) pro školní rok 2023/2024. Podle § 60 odst. 5 školského zákona je součástí přijímacího řízení jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky.

Obor vzdělání: 79-41-K/61 Gymnázium

Forma vzdělávání: denní

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 90 uchazečů

Zdravotní požadavky: Obor nevyžaduje stanoveni zvláštních zdravotních požadavků (viz NV č. 211/2010 Sb.)

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení ze dne 23. 1. 2023 (.pdf)

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky v roce 2023
  • Řádný termín: 17. a 18. dubna 2023
  • Náhradní termín: 10. a 11. května 2023

Testová zadání jednotné přijímací zkoušky k procvičování

Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK