Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělávání 79-41-K/61 Gymnázium (denní forma vzdělávání) pro školní rok 2024/2025. 

Obor vzdělání: 79-41-K/61 Gymnázium

Forma vzdělávání: denní

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 4 uchazeči

Zdravotní požadavky: Obor nevyžaduje stanoveni zvláštních zdravotních požadavků

Ve 2. kole přijímacího řízení se uplatní přihlášky pouze těch uchazečů, kteří v 1. kole přijímacího řízení vykonali jednotné zkoušky, které se skládaly z písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace. Školní přijímací zkouška se nekoná.

Nutnou podmínkou přijetí ke studiu je splnění všech kritérií přijímacího řízení stanovených ředitelem školy.

Přihlášku ke vzdělávání podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče střední škole nejpozději do 24. května 2024.

Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení ze dne 20. 5. 2024 (.pdf)

Kritéria pro 2. kolo přijímacího řízení do oboru 79-41-K/61  ze dne 20. 5. 2024 (.pdf)

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, vyhlašuje první kolo přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělávání 79-41-K/61 Gymnázium (denní forma vzdělávání) pro školní rok 2024/2025. Součástí přijímacího řízení jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky.

Obor vzdělání: 79-41-K/61 Gymnázium

Forma vzdělávání: denní

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 90 uchazečů

Zdravotní požadavky: Obor nevyžaduje stanoveni zvláštních zdravotních požadavků

Vyhlášení prvního kola přijímacího řízení ze dne 26. 1. 2024 (.pdf)

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky v roce 2024
  • Řádný termín: 16. a 17. dubna 2024
  • Náhradní termín: 29. a 30. dubna 2024

Testová zadání jednotné přijímací zkoušky k procvičování

Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK