Informace pro uchazeče

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2020/2021

 • Přijímací řízení pro obor 79–41-K/61 Gymnázium bude spolu s kritérii vyhlášeno ředitelkou školy a zveřejněno na úřední desce a webových stránkách školy do 31. ledna 2020.
 • Den otevřených dveří na Gymnáziu Petra Bezruče proběhne ve středu 5. února 2020 v době od 14:00 do 17:30 hodin.
 • Přihlášky ke vzdělávání pro 1. kolo přijímacího řízení přijímáme do 1. března 2020.
 • Uchazeč se může přihlásit na dva obory vzdělávání (může podat 2 přihlášky na 2 školy), školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádějí ve stejném pořadí. Přihláška nemusí být potvrzena lékařem.
 • Každý uchazeč může konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech (v 1. termínu na škole uvedené v 1. pořadí, ve 2. termínu na škole uvedené v 2. pořadí), započítává se pouze lepší výsledek z každého testu.
 • Jednotnou zkoušku musí vykonat všichni uchazeči o studium bez ohledu na výsledky vzdělávání na ZŠ.
 • Jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV).
 • Ilustrační testy budou zpřístupněny na webu https://prijimacky.cermat.cz/.
 • Jednotná přijímací zkouška na šestileté gymnázium se koná v řádném termínu ve dnech:
  1. termín: čtvrtek 16. dubna 2020
  2. termín: pátek 17. dubna 2020
 • Jednotná přijímací zkouška v náhradním termínu je stanovena pro všechny uvedené obory vzdělání na dny:
  1. termín: středa 13. května 2020
  2. termín: čtvrtek 14. května 2020
 • Další informace o přijímacím řízení:
  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore;
  Moravskoslezský kraj: http://www.msk.cz/cz/skolstvi/prijimaci-rizeni-40530/;
  Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání: https://prijimacky.cermat.cz/.