Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2021/2022
 • Předpokládaný počet přijímaných uchazečů do prvního ročníku oboru vzdělání  79–41-K/61 Gymnázium školního roku 2021/2022 z řad žáků 7. tříd a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií je 90 žáků.
 • Přijímací řízení pro obor bude spolu s kritérii vyhlášeno ředitelkou školy a zveřejněno na úřední desce a webových stránkách školy v termínu do 31. ledna 2021.
 • Den otevřených dveří na Gymnáziu Petra Bezruče je naplánovaný na středu 3. února 2021 v době od 14:00 do 17:30 hodin. O jeho konání bude rozhodnuto na základě epidemiologické situace.
 • Přihlášky ke vzdělávání pro 1. kolo přijímacího řízení přijímáme do 1. března 2021.
 • Uchazeč se může přihlásit nejvýše na dva obory vzdělání (může podat 2 přihlášky na 2 školy), školy (obory vzdělání) se na obou dvou přihláškách vždy uvádějí ve stejném pořadí. Přihláška nemusí být potvrzena lékařem.
 • Každý uchazeč musí konat jednotnou přijímací zkoušku, která se koná formou písemného testu ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura a písemného testu ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace.
 • Uchazeč může konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech (v 1. termínu na škole uvedené na přihlášce jako 1. pořadí, ve 2. termínu na škole uvedené v 2. pořadí), započítává se pouze lepší výsledek z každého testu.
 • Jednotnou zkoušku musí vykonat všichni uchazeči o studium bez ohledu na výsledky vzdělávání na ZŠ.
 • Jednotné testy budou vyhodnoceny centrálně Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV).
 • Ilustrační testy jsou zpřístupněny na webu https://prijimacky.cermat.cz/.
 • Další informace o přijímacím řízení:

  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky:

  http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore;

  Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání: https://prijimacky.cermat.cz/.

Termíny jednotné přijímací zkoušky pro obory šestiletých gymnázií:
Řádný termín je stanoven na dny:
 • 1. termín: středa 14. dubna 2021
 • 2. termín: čtvrtek 15. dubna 2021
Náhradní termín je stanoven na dny:
 • 1. termín: středa 12. května 2021
 • 2. termín: čtvrtek 13. května 2021
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK