Informace pro uchazeče

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2020/2021

Vážení rodiče, milí uchazeči,
aktuální informace o průběhu letošních přijímacích zkoušek a celého přijímacího řízení jsou k dispozici na stánkách MŠMT:
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-a-maturitni
http://www.msmt.cz/faq-nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru

Škola v tuto chvíli nemá žádné jiné bližší informace. Po jejich obdržení a stanovení konkrétních termínů přijímací zkoušky budeme všechny uchazeče i Vás, jejich rodiče, písemně informovat. Věřím, že společně celou mimořádnou situaci zvládneme!

RNDr. Olga Onderková,
ředitelka školy