Nadace byla založena v roce 1993. Od tohoto data doznala podstatných změn, zejména v důsledku působení zákona č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech. Citovaný zákon mj. stanovil, že pokud bude stávající nadace chtít pokračovat ve své činnosti i po lednu 1998, musí mít trvale nadační jmění ve výši 500 tis. Kč a být zapsána v nadačním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě. V průběhu roku 1998 se podařilo získat dary od fyzických i právnických osob a dosáhnout tak potřebné výše nadačního jmění.

Nadace hospodaří jako právnická osoba. Je spravována radou, jejíž předsedkyní je paní Ing. Věra Janecká a členové pán Mgr. Michal Saforek a paní Veronika Žárská. Revizorem nadace je paní Mgr. Lucie Janečková.

Účelem nadace je modernizace a rozvoj výchovně vzdělávacího procesu, ochrana a tvorba životního prostředí areálu školy, výměnné stáže a praxe žáků i pracovníků školy, rozvoj tělovýchovných a zájmových činností žáků školy.

Nadace hospodaří výhradně s finančními dary fyzických a právnických osob a přispívá zejména na soutěže a cestovné s tím spojené, koncerty, sportovní aktivity apod. Zajišťuje také finančně ples školy.

Podpora aktivit studentů školy by mohla být rozsáhlejší, za předpokladu poskytnutí většího počtu finančních darů.

Správní rada

Od 14. 6. 2022 zasedá správní rada Nadace v tomto složení:
Předseda: Ing. Věra Janecká
Člen: Mgr. Michal Saforek
Člen: Veronika Žárská

Funkci revizora zastává od 14. 6. 2022  Mgr. Lucie Janečková.

Kontakt

Nadace při Gymnáziu Bezruče Frýdek-Místek
Československé armády 517, Místek
738 01 Frýdek-Místek

Kontaktní osoba: Ing. Věra Janecká, předsedkyně správní rady
Tel.: 558 433 515
E-mail: vera.janecka@gpbfm.cz

Bankovní spojení: Moneta Money Bank, číslo účtu 209161788/060

Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK