Prevence digitální propasti NPO

V rámci Národního plánu obnovy získala škola další finanční prostředky na tzv. Prevenci digitální propasti. Cílem programu je zpřístupnění mobilních digitálních technologií pro znevýhodněné žáky a zabránění jejich digitálnímu vyloučení.

Škola takto zakoupila 5 ks notebooků.

Na těchto zařízeních mohou žáci, kteří potřebují využít digitální technologie s přístupem na internet pro školní práci, pracovat:

  • doma formou krátkodobé či dlouhodobé výpůjčky;
  • v „digikoutku“ ve školní knihovně.
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK