Dotační program Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2018/2019, jedná se o účelovou neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje

 

Anotace projektu

Projekt: Svět rostlin a jejich tajemství

Název dotační priority: Podpora badatelsky orientovaného vyučování

Cíl projektu: Díky zeleným rostlinám je naše planeta zatím jediné známé místo k životu a proto chceme rostliny žákům představit badatelským způsobem a v co nejširších souvislostech.

Popis současného stavu problematiky: Rostliny jako primární producenti mají pro člověka nepostradatelný význam. Kromě organické hmoty sytí atmosféru kyslíkem a zároveň z ní pohlcují oxid uhličitý. Vědce také fascinuje vlastnost chlorofylu provádět fluorescenci nebo jeho schopnost absorpce slunečního záření v různých vlnových délkách.

Se žáky se pokusíme sledovat srovnání produkce kyslíku vyrobeného fotosyntézou rostlinami s výrobou kyslíku z vody pomocí klasické elektrolýzy. Pomocí UV lampy objasnit, že fluorescence vzniká excitací atomu působením záření a následným návratem do původního stavu. A když už hovořit o barvách rostlin, zmínit se i o jejich spektrálním složení.

Účel příspěvku: Pořízení nezbytných pomůcek pro realizaci vybraných laboratorních pomůcek.

Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK