Katalogy požadavků společné části pro školní rok 2020/2021

Termíny konání společné části maturitní zkoušky stanovilo MŠMT na dny 3. – 7. května 2020.

Nabídku povinných i nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021 stanoví ředitelka školy v souladu s § 79 odst. 3 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů do 30. září 2020.

Přihlášky k maturitní zkoušce je nutné odevzdat do 1. prosince 2020.