Informace o škole

Název školy: Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Sídlo:  Československé armády 517, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

IZO: 000601411

IČO: 00601411

Právní forma: příspěvková organizace

Typ školy:  střední škola

Telefon: 558 433 515

Email: sekretariat@gpbfm.cz

ID datové schránky:   wmagmd3

Zřizovatel:   Moravskoslezský kraj, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 78890692

Studijní obory: 79-41-K/61 gymnázium, podle ŠVP, délka studia 6 let

Vedení školy:

Ředitel školy:   Mgr. Radovan Gaura

Zástupce ředitele školy:   Mgr. Michal Saforek

Zástupkyně ředitele školy:   Mgr. Andrea Čmielová

Výchovný poradce:   Mgr. Renáta Lasotová
Prevence negativních jevů:   Mgr. Petra Konvičková

Dokumenty

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace

Novelou zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, je s účinností od 21. 2. 2017 příspěvkové organizaci stanovena povinnost sestavovat rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu, které schvaluje její zřizovatel. Rozpočet příspěvkové organizace je plán výnosů a nákladů na kalendářní rok a střednědobý výhled rozpočtu je plán nákladů a výnosů na další dva roky následující po roce, na který je sestavován plán na kalendářní rok. Povinnost zveřejnit návrh rozpočtu/střednědobého výhledu rozpočtu a schválený rozpočet/střednědobý výhled rozpočtu je zajištěna zveřejněním na internetových stránkách zřizovatele http://www.msk.cz/verejna_sprava/index.html.

Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK