Přípravné kurzy pro přijímací řízení ve školním roce 2022/2023
 • Škola pořádá přípravné kurzy pro zájemce z řad uchazečů, žáků sedmých tříd základních škol nebo žáků odpovídajících tříd víceletých gymnázií, kteří hodlají studovat šestiletý obor vzdělání 79-41-K/61 Gymnázium.
 • Přípravné kurzy budou z předmětů český jazyk a matematika, mohou přispět ke kvalitnější přípravě uchazečů k přijímací zkoušce.
 • Kurzy budou probíhat v termínu od února do dubna 2023, vždy v úterý nebo ve čtvrtek (kromě jarních prázdnin). Zahájení kurzů – úterý 14. 2. 2023, čtvrtek 2. 2. 2023 vždy v 15:00 hodin v budově školy Československé armády 517, Frýdek-Místek. Termíny naleznete zde.
 • Kurz tvoří 8 lekcí přípravy k přijímacím zkouškám z českého jazyka a 8 lekcí přípravy k přijímacím zkouškám z matematiky, jedna lekce trvá 45 minut, mezi lekcemi je 15 minutová přestávka. Konec kurzu je v 16:45 hodin. Lze se přihlásit jen do jednoho kurzu (buď v úterý, nebo ve čtvrtek, oba předměty nebo jen jeden předmět).
 • Počet žáků ve skupině kurzu je maximálně 20.
 • Přihlášku do přípravného kurzu si můžete vyzvednout na sekretariátu školy nebo stáhnout zde.
 • Vyplněnou přihlášku je nutno doručit do 31. ledna 2023, a to buď osobně na sekretariát gymnázia, emailem (sekretariat@gpbfm.cz) nebo poštou na adresu školy.
 • O zařazení přihlášeného zájemce do kurzu budete informováni e-mailem na kontaktní adresu uvedenou na přihlášce.
 • Cena přípravného kurzu z jednoho vyučovacího předmětu činí 700,- Kč, celková cena za kurzy z obou předmětů 1 300,- Kč.
 • Platbu kurzového uhraďte v termínu do 31. 1. 2023.
 • Možnosti platby: převodem: bankovní spojení KB 5331781/0100, do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení žáka; hotově na sekretariátu školy.
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK