Přípravné kurzy pro přijímací řízení ve školním roce 2023/2024
  • pro žáky sedmých tříd základních škol nebo žáky odpovídajících tříd víceletých gymnázií, kteří hodlají studovat šestiletý obor vzdělání 79-41-K/61 Gymnázium,
  • na Gymnáziu Petra Bezruče, Frýdek-Místek, Československé armády 517,
  • kurzy budou probíhat v  termínu únor–duben 2024,
  • vždy v úterý od 20. 2. 2024 (do 9. 4. 2024) nebo čtvrtek od 8. 2. 2024 (do 11. 4. 2024),
  • z předmětů český jazyk a matematika,
  • zahájení kurzu v 15:00 hodin, ukončení v 16:45 hodin – 2 vyučovací hodiny, 15 minut přestávka,
  • počet žáků pro otevření kurzu – minimální 15, maximální 20,
  • cena přípravného kurzu z jednoho vyučovacího předmětu činí 800 Kč, celková cena za kurzy z obou předmětů 1 500,- Kč
  • závazná přihláška (viz příloha) do 31. 1. 2024: elektronicky  – sekretariat@gpbfm.cz, osobně na sekretariátu, poštou,
  • termín platby: nejpozději do 31. 1. 2024  (převodem: bankovní spojení KB 5331781/0100, do zprávy pro příjemce napište jméno a příjmení žáka; hotově na sekretariátu školy).
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK