Funkci školního psychologa na škole zastává Mgr. Tereza Lankocz Carbolová

Konzultační hodiny ve školním roce 2023/2024:

Úterý: 8.10-14.10

Čtvrtek: 8.10-14.10  

Po domluvě i mimo konzultační hodiny – po vyučování. 

email: tereza.lankocz_carbolova@gpbfm.cz

Informace psychologa:

Jsem členkou Asociace školní psychologie a ve své práci se řídím Etickým kodexem AŠP.  V rámci školního poradenského pracoviště spolupracuji zejména s výchovnou poradkyní a metodičkou prevence. V případě potřeby spolupracuji také s OSPOD, Policií ČR, odbornými lékaři, klinickými psychology, PPP či SPC.

Konzultace rodičům poskytuji PO DOMLUVĚ v rámci konzultačních hodin příp. i v jiný čas. Na každou schůzku je třeba se PŘEDEM OBJEDNAT.

Žákům také doporučuji využít možnosti domluvit si termín dopředu a to i v rámci konzultačních hodin, aby si zajistili jistotu volné kapacity. Akutní případy jsou řešeny bezprostředně.

Objednávání emailem. 

ONLINE SCHRÁNKA DŮVĚRY:

Pokud tě trápí nějaký problém a z nějakého důvodu ho nechceš řešit osobně, můžeš psát do online schárnky důvěry.   

Vyřizování schránky má na starost školní psycholožka a školní metodička prevence.

https://www.schranka-duvery.cz/schranka/de908ce8

Další užitečné odkazy:

Sebepoškozování dětí – co můžu dělat jako rodič?

Doporučení pro rodiče ─ pokud se mé dítě poškozuje

Doporučení školní psycholožky na podporu studentů při zvládání sebepoškozování

NEPANIKAŘ – aplikace rychlé první psychologické pomoci 

https://nepanikar.eu/

Linka Bezpečí – volej, chatuj, emailuj anonymně, zdarma. Nonstop. 

https://www.linkabezpeci.cz/

Internet a kyberaktivita:

Zdravý vztah k užívání internetu a kyberaktivitě Doporučení pro rodiče dětí a dospívajících

Další informace:

Činnost školního psychologa je samostatná poradenská činnost, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách  Nařízení (EU) 2016/679  o GDPR, který hájí práva jejích občanů proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji. Psycholog zachovává mlčenlivost a jeho služby jsou na škole poskytovány zdarma.

Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK