V první polovině června se třída 2. B vydala na školní výlet, který se uskutečnil v Olomouci a Hrubém Jeseníku. Navštívili jsme historické centrum města, podívali se do nejstarší Ruční papírny ve Velkých Losinách a navštívili přečerpávací elektrárnu na Dlouhých stráních. 

Daniel Svoboda
třídní 2. B

Putování 2. B po Olomouckém kraji
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK