V posledních letech se stalo malou tradicí, že v předmaturitním ročníku třídy završují školní rok třídenním školním výletem na jižní Moravě. Nejinak tomu bylo i letos, kdy se v průběhu června v této destinaci postupně vystřídaly všechny tři třídy. Program všech tříd byl veskrze tradiční.

Putování jižní Moravou začala třída 5. A, která spolu s třídním profesorem Foldynou za doprovodu profesora Svobody v den příjezdu prošla zahrady lednického areálu, přičemž součástí byla komentovaná plavba lodí po Zámecké Dyji. Den druhý zahrnoval návštěvu pavlovského Archeoparku, poté „tělocvikářsky řečeno“ procházku na Dívčí hrady, přes Pavlovské vrchy a kolem vodní nádrže Nové mlýny zpět do kempu Pálava. Poslední den byl dopoledne zakončen evergreenem – výstupem na mikulovský Svatý kopeček.

Štafetu převzala třída 5. B, která se za doprovodu třídní profesorky Konvičkové a za pomoci profesorky Pánkové vydala trasou stezky Českem, která je zavedla z Pavlova přes zříceninu Děvičky na vrchol Děvín a zpět do Pavlova. Večer se pak soutěžilo o medaile v různých kategoriích a jednu vyhrála i paní učitelka – protože byla ve své kategorii sama 😀

Druhý den byl v režii tradiční návštěvy – příjemnou pěší procházku po břehu Dyje z Nových Mlýnů dorazila třída do Lednice, kde navštívila zámecký areál. Po obědě následoval přesun autobusem do Mikulova a poslední zastávkou byl Svatý kopeček. Večer byl pak opět soutěžní – uspořádali turnaj v šipkách, stolním fotbálku a kulečníku.

Výlety zakončila třída 5. C, která spolu s třídním profesorem Porubou a za doprovodu profesorky Liškové začala putování jižní Moravou prohlídkou zámku ve Valticích, kterou následovala prohlídka pobočky Národního zemědělského muzea, v němž se seznámili s historií vinařství a krajiny Lednicko-valtického areálu. Další den byl ve znamení pěší procházky se Sedlce přes lom Na Janičově vrchu a Svatý kopeček do jeskyně Na Turoldu, kde prohlídka byla příjemným ochlazením nastupujícího tropického léta. Poté následovala prohlídka různých mikulovských zákoutí. Výlet byl zakončen tradiční návštěvou Lednice a prohlídkou zámeckého areálu, Minaretu a zájemci také navštívili interiéry zámku.

Tři dny na jižní Moravě byly příjemnou tečkou za školním rokem, díky kterým jsme měli možnost načerpat síly a všichni se zase poznat trochu jinak.


Za páté ročníky třídní

Mgr. Jan Foldyna
Mgr. Petra Konvičková
Mgr. Jakub Poruba

Páté ročníky objevovaly jižní Moravu
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK