Výsledky 2. kola přijímacího řízení do prvního ročníku oboru vzdělávání 79-41-K/61 Gymnázium, denní formy vzdělávání, ve školním roce 2024/2025

Ilustrační foto

Ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium Petra Bezruče, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, v souladu s ustanovením § 60j odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 19

Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK