Druháci v planetáriu

Druháci v planetáriu

Výlet do planetária očima studenta Tobiáš Basel, 2. C: „Výlet začal v osm ráno, když se všechny 2. ročníky shromáždily před školou. Po drobných potížích s autobusem jsme vyrazili směrem k planetáriu. Dostali jsme pracovní listy, které jsme měli vyplnit během prohlížení expozic.

Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK