Ve čtvrtek 2. 11. 2023 opět účastníci fyzikálních seminářů či zájemci o fyziku a techniku, z řad 5. a 6. ročníků, navštívili VŠB. Tentokrát fakultu Materiálově technologickou a některé z jejich laboratoří či odborných pracovišť.
Na počátku exkurze se naši studenti dozvěděli některé obecné informace o VŠB a možnostech studia. Po rozdělení na dvě skupiny tyto paralelně prošly několik odborných pracovišť několika kateder fakulty Materiálově technologické a to:

Katedry chemie a fyzikálně-chemických procesů
Katedry metalurgických technologií
Katedry materiálového inženýrství a recyklace
a
Centrum pokročilých inovačních technologií.

Studenti měli možnost se blíže seznámit s tavením kovů, jejich speciálními slitinami, úpravou povrchů, kontrolou kvality a uplatněním kovů např. ve zdravotnictví či umělecké sféře. V chemické laboratoři se seznámili s některými jednotkovými operacemi, např. destilací či absorpcí v průmyslovém měřítku. Na pracovišti spektrometrie pak třeba se spektrografem lidské pokožky či na pracovišti pokročilých materiálů s karbonovými kompozity.
K vidění toho bylo opravdu mnoho a několikahodinová časová dotace exkurze umožňovala jen letmé, povrchní nahlédnutí za zdi fakulty Materiálově technologické. Studenti tak získali cenné informace, které jim jistě dopomůžou při rozhodování, kterou cestu, co se týká dalšího studia, zvolí. Nakonec mnoho našich absolventů pokračuje v dalším vzdělávání právě v Ostravě jak na Ostravské univerzitě, tak i právě na VŠB.

Více informací o fakultě na stránce: fmt.vsb.cz.

Děkujeme pracovníkům VŠB-TUO, kteří nás provázeli, za zajímavou, pozitivní zkušenost.

Za PKF, Michal Aujeský.

Exkurze na VŠB-TUO
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK