V průběhu roku jsme se opět úspěšně zapojili do Energetické olympiády, všichni studenti 5. ročníku a seminaristé z fyziky z 6. ročníku absolvovali dvouhodinový vzdělávací program o aktuální situaci v energetice pořádaný pod záštitou MŠMT společností Energetická gramotnost ve spolupráci s FEL ČVUT, FEI VŠB-TUO, ČEPS a.s. a dalšími. Stali jsme se certifikovanou školou v oblasti Energetické gramotnosti!

Za PkF   Zuzana Lišková

Certifikát
Stali jsme se certifikovanou školou v oblasti Energetické gramotnosti!
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK