Po letech kovidových omezení jsme navázali na tradici a 18. dubna 2023 se společně se žáky všech tří tříd vydali na exkurzi do planetária. Ve sférickém kině jsme shlédli film Hvězda života i smrti a živě moderovaný pořad o souhvězdích jarní oblohy. Navštívili jsme experimentárium plné interaktivních exponátů určených k poznávání přírodních zákonů a dějů hravou formou, vyplňovali jsme pracovní listy, ke kterým se v následujícím období vrátíme ve vyučování fyziky. Na fotkách z akce je vidět, že jsme si den parádně užili 😊

Za PK fyziky
Zuzana Lišková

Druháci v Planetáriu Ostrava
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK