Ve středu 17. ledna 2024 proběhlo na ZŠ Jiřího z Poděbrad a na Gymnáziu Cihelní ve Frýdku okresní kolo Dějepisné olympiády I. a II. kategorie. Letošní ročník soutěže je zaměřen na české středověké dějiny od doby Velké Moravy po předhusitské období, kdy vládli zemím Koruny české Lucemburkové. 

V kategorii ZŠ (VG) reprezentoval naši školu úspěšně Jiří Petlach (2. A). Jiří obsadil z celkového počtu 33 účastníků pěkné 5. místo. V kategorii SŠ jsme měli dva zástupce – Martina Habrnála (6. A) a Václava Františka Kotáska (4. A). Václav František se stal vítězem okresního kola a Martin obsadil 2. místo.

Rádi bychom našim studentům poblahopřáli a poděkovali za úspěšnou reprezentaci školy. Václav František Kotásek a Martin Habrnál postupují do krajského kola Dějepisné olympiády v Ostravě – Hrabůvce. Budeme jim držet palce. 

Mgr. Martin Žamboch, Mgr. Eva Veselková

za předmětovou komisi dějepisu

Okresní kolo Dějepisné olympiády
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK