V pondělí 15.1. 2024 se studenti matematického semináře 6. ročníku a další zájemci zúčastnili přednášky na téma „Aposteriorní pravděpodobnost aneb pravděpodobnost ve stínu nových poznatků“ aneb „využití podmíněné pravděpodobnosti v praxi“ paní Ing. Martiny Litschmannové, Ph.D. z FEI VŠB-TU Ostrava.

Studenti měli možnost poslechnout a připomenout si základní pravidla z oblasti pravděpodobnosti, seznámit se s grafickým řešením náročnějších úloh, zapojit se do problematiky řešení úloh z praxe – odhadovat výsledky, umět úlohy vypočítat a správně je prezentovat.

Očima studentů:“ Naučili jsme se počítat základy pravděpodobnosti a dozvěděli se, jak se dá například využívat v kriminalistice. Spočítali jsme spoustu praktických příkladů a došli k zajímavým závěrům jako například: „jaká je pravděpodobnost, že žena středního věku, které vyjde pozitivní test na rakovinu prsu, rakovinu opravdu má“. Přednáška byla velice zajímavá a otevřela nám obzory do světa pravděpodobnosti a statistiky.“ … Matyáš Trojan, Matěj Kornel 

Za PK matematiky Radana Kožušníková

Přednáška
Přednáška
Aposteriorní pravděpodobnost aneb pravděpodobnost ve stínu nových poznatků
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK