V pondělí 27. března vyrazili Martin Habrnál (5. A) a Jan Chorobik (6. B) na ostravskou ZŠ Mitušova, aby se zde utkali s ostatními soutěžícími, kteří podobně jako oni prošli vítězně sítem školních a okresních kol Dějepisné olympiády. Téma letošního ročníku Rozdělený svět a Československo v něm − 1945−1992 je velmi široké a tvůrci zadání připravili soutěžícím náročné úkoly vztahující se k dějinám Československa, mezinárodním vztahům i třetímu světu a zahrnující vedle politiky také sféru kultury a všedního života. K úspěšnému zvládnutí písemného testu je potřeba nejen mít vědomosti, ale také je aplikovat při analýze řady písemných a obrazových pramenů. Máme radost, že naši studenti v krajské konkurenci velmi dobře obstáli − Honza získal 5. místo a Martin v těsném závěsu za ním 6. místo. Ze soutěžících na 2. až 5. místě v jednotlivých krajích bude celostátní komise podle bodových zisků vybírat účastníky republikového finále.

Honzo a Martine, děkujeme za skvělou reprezentaci školy a přejeme hodně dalších úspěchů nejen v dějepisu!

Za PK dějepisu Eva Veselková    

Výseldková listina
Krajské kolo Dějepisné olympiády
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK