Ve středu 29. listopadu 2023 proběhlo v učebnách GPB školní kolo Dějepisné olympiády I. a II. kategorie. Aktuální 53. ročník soutěže je zaměřen na české středověké dějiny od doby Velké Moravy po působení Jana Husa. Soutěžní otázky a úkoly obou kategorií připravila Univerzita v Hradci Králové.

V první kategorii soutěžilo 27 studentů 1. a 2. ročníku. Pořadí na prvních třech místech je následující:

  1. Marek Tomšej, 2. B
  2. Jiří Petlach, 2. A
  3. Oziáš Maňhal, 1. B

Ve druhé kategorii nastoupilo rovněž 27 studentů 3. až 6. ročníku. Umístění nejlepších studentů je uvedeno níže:

  1. Martin Habrnál, 6. A
  2. Václav František Kotásek, 4. A
  3. Michal Maděřič, 4. C

V okresním kole olympiády budeme mít v lednu tři zástupce. V kategorii ZŠ a VG postupuje Marek Tomšej a v kategorii SŠ Martin Habrnál a Václav František Kotásek.

Všem účastníkům školního kola děkujeme za hojnou účast, vítězům blahopřejeme a postupujícím držíme palce na okresní úrovni.

 Martin Žamboch a Eva Veselková

za předmětovou komisi dějepisu

Vítězové dějepisné olympiády
Výsledky školního kola Dějepisné olympiády
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK