V pátek 3. května 2024 proběhlo na VŠB v Ostravě-Porubě krajské kolo soutěžní přehlídky 46. ročníku Středoškolské odborné činnosti. Naši školu na přehlídce reprezentoval Petr Vičar ze třídy 5. B s odbornou prací z oboru historie Zámek Horní Domaslavice – zaniklé panské sídlo na Těšínsku.

Petr prezentoval a obhajoval svou odbornou práci před šestičlennou krajskou porotou, která byla společná pro čtyři humanitní obory SOČ – pedagogiku, kulturu, historii a filozofii. Porotě představil své téma a cíl, metodiku a použité historickými prameny, výsledky a nastínil další možné využití práce včetně jejího publikování.

Krajská porota stanovila Petrovu práci jako práci vítěznou ve svém oboru a doporučila ji k postupu do celostátního kola SOČ, které proběhne na konci června v Pardubicích. Blahopřejeme Petrovi k úspěšné obhajobě a postupu a přejeme mu hodně štěstí na celostátní přehlídce v Pardubicích.

Mgr. Martin Žamboch

školní garant SOČ

Petr Vičar při obhajobě své práce
Ocenění Petra po vyhlášení
Krajské kolo 46. ročníku Středoškolské odborné činnosti
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK