Pod patronací Domu dětí v Ostravě se v prostorách FEI – TUO konalo v pátek 19. 4. 2024 krajské kolo soutěže v programování. Soutěžící řešili 4 úlohy, které prověřili jejich programátorské schopnosti. V jednom však mělo letošní krajské kolo soutěže v Ostravě premiéru! Za naši školu se soutěže zúčastnil Phillipe Alakša, který díky svému fyzickému hendikepu musí ovládat svůj počítač pomocí nohou. Organizátoři zajistili pro Phillipa a jeho asistenta samostatnou místnost, ve které mohl Phillipe pomocí speciální klávesnice položené na zemi psát své soutěžní programy. Jeho 15. místo ukazuje, že i s fyzickým omezením je možné na špičkové úrovni programovat!

Václav Jeništa, předseda PK IVT

Soutěž v programování
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK