Dne 5. dubna 2023 proběhlo na bohumínském gymnáziu krajské kolo Dějepisné soutěže gymnázií ČR a SR. Tematicky byl letošní ročník zaměřen na evropské dějiny po druhé světové válce od Postupimské konference do Helsinské konference.

Do Bohumína přijelo celkem 19 tříčlenných týmů z gymnázií Moravskoslezského kraje. Naši školu reprezentovala trojice studentů ze třídy 5. A ve složení – Martin Habrnál, Pavel Vítek a Adam Lorenc. V celkovém pořadí obsadili se ziskem 99 bodů pěkné 7. místo.

Děkujeme našemu týmu za důstojnou reprezentaci školy v této významné a již zavedené historické mezinárodní soutěži. 

                                                                                                          Mgr. Martin Žamboch

Dějepisná soutěž
Krajské kolo Dějepisné soutěže gymnázií ČR a SR
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK