V úterý 25. října jsme se na místeckém náměstí Svobody se studenty 3. A zúčastnili vernisáže putovní výstavy Paměť národa v Moravskoslezském kraji vytvořené na základě vzpomínek pamětníků, do jejichž osudů se promítly významné dějinné události 20. století. Výstavní panely umožnily návštěvníkům nahlédnout prostřednictvím působivých fotografií a doprovodných textů do několika životních příběhů mužů a žen z našeho kraje, uvědomit si, že dějiny, o nichž se učíme ve škole, mají také podobu konkrétní osobní zkušenosti. Všichni zájemci mají možnost seznámit se s dalšími příběhy v online podobě na stránkách Paměti národa, která je jednou z nejrozsáhlejších takovýchto sbírek v Evropě. Setkání se vzpomínkami pamětníků z výstavy může být pro studenty také podnětem k tomu, aby zapátrali po vzpomínkách pamětníků ve své vlastní rodině. 

Za PK dějepisu Eva Veselková

Výstava Paměti národa
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK