Co to je blackout? Jaké jsou příčiny blackoutu a jakým způsobem mu lze předejít? Co to je energetický mix? Jaké jsou rozdíly mezi jednotlivými typy elektráren? V čem se liší elektrický výkon od výroby elektřiny? Jak funguje trh s elektrickou energií, jaké jsou subjekty na trhu?

Odpovědi na tyto a další otázky byly v pondělí 10. října 2022 náplní dvouhodinové přednášky určené studentům 5. a 6. ročníku, kterou nás provázel elektroenergetik Ing. Matouš Vrzala z FEI VŠB – TU Ostrava.

Vzdělávací projekt Energetická gramotnost vznikl pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu za podpory Fakulty elektrotechnické ČVUT v PrazeFakulty elektrotechniky a informatiky VŠB v OstravěFakulty elektrotechnicky a komunikačních technologií VUT v Brně a společnosti ČEPS. Vhodně doplnil znalosti z fyziky a zvýšil povědomí studentů o energetice a jejich vlivech na životní prostředí.

Za PK fyziky

Mgr. Ing. Zuzana Lišková

Energetická gramotnost
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK