Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování.

V základním kole soutěžící vyplnili on-line test v délce 30 minut pro kategorii B (studenti 1. a 2. ročníku naší školy) a 35 minut pro kategorii C (studenti 3. – 6. ročníku naší školy). Nejlepší řešitelé postoupili do krajského kola.

V kategorii B (celkem 18 úspěšných řešitelů z naší školy) postoupili do krajského kola 2 studenti: Bartoloměj Buchta (2. A) a Tomáš Hurta (2. A).

 

V kategorii C (celkem 65 úspěšných řešitelů z naší školy) postoupili do krajského kola 4 studenti: Jan Chorobik (6. B), Anna Prokopová (6. C), Alena Volná (4. B), Matěj Chorobik (3. A).

 

Všem přejeme „otevřenou mysl a logického Filipa“ při řešení úloh krajského kola!

 

Za předmětovou komisi IVT Mgr. Václav Jeništa

Logická olympiáda
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK