Vážení dárci,

ráda bych Vám poděkovala za projevenou ochotu a štědrost při zapojení se do Krajské potravinové sbírky. S  Vaší pomocí tak lze snáze realizovat poslání potravinové banky, tedy pomáhat lidem v nouzi a také podporovat solidaritu ve společnosti. Výtěžek potravinové sbírky bude předán přímo lidem, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci – matky samoživitelky, lidem zasaženým přírodní katastrofou, starým lidem aj.

Ve škole se posbíraly trvanlivé potraviny o hmotnosti 127 kg.

Andrea Pánková, koordinátorka sbírky

Potravinová sbírka
Krajská potravinová sbírka
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK