V pondělí 15. 11. 2021 se po dvou letech 34 studentů, převážně seminaristů fyziky z 5. a 6. ročníku a dva učitelé fyziky vydali do Ostravy na celodenní exkurzi na specializovaná pracoviště Fakulty materiálově-technologické VŠB-TUO.

Na rektorátu jsme byli uvítáni tiskovou mluvčí fakulty Ing. Klárou Drobíkovou, Ph.D. a přes zelený zasklený most jsme se dostali na Katedru materiálů a technologií pro automobily. Po přivítání proděkanem panem prof. Ing. Miroslavem Kursou, CSc. a doc. Ing. Petrem Tomčíkem, Ph.D. jsme absolvovali krátký úvod, prezentaci práce a výzkumu katedry a byli informováni o možnosti studia. Po rozdělení na dvě skupiny začala prohlídka ateliérů, dílen a zkušeben projektu StudentCar, který se zabývá výzkumem, vývojem, konstrukcí, stavbou a zkouškami prototypů automobilů.

Po krátké přestávce nám byly vyloženy principy metalografie, přípravy vzorků, jejich analýza pod optickým a elektronovým mikroskopem a předvedeny materiálové zkoušky v Ústavu experimentálních metod Katedry materiálového inženýrství.

Odtud jsme se přemístili do Centra pokročilých inovačních technologií k metalurgickým laboratořím. Zde se pomocí moderního vybavení zkoumají různé slévárenské technologie a vlastnosti takto odlitých vzorků. Byla zde široká řada typů pecí a lisů.

Exkurzi jsme ukončili v prostorech laboratoří Centra nanotechnologií, kde nám byl předveden přístroj Nanospider a metodika analýzy vlastností takto vyprodukovaných nanovláken. Také jsme se podívali na výzkum fotokatalyzačních nanočástic.

Tento článek zdaleka neobsahuje vše, co jsme na exkurzi viděli, ještě dlouhou dobu budeme zážitky vstřebávat. Získali jsme tak jedinečnou možnost vidět využití našich školních znalostí v praxi a možnost budoucí profesní orientace.

Moc děkujeme všem, kteří nám věnovali svůj čas, zvláště panu prof. Kursovi, který nám tento příjemný a podnětný den zprostředkoval.

Za PK fyziky

Mgr. Ing. Zuzana Lišková

Exkurze na VŠB
Exkurze na VŠB-TUO
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK