V pátek 22. října jsem se společně s 5 .A Adamem Jasiokem a 5.C Šimonem Hlisnikovským zúčastnila simulace zasedání Zastupitelstva Moravskoslezského Kraje, které se pořádalo na Krajském úřadě v Ostravě.

Po příjezdu jsme absolvovali přednášku ředitele odboru právního a organizačního KÚ MSK JUDr. Petra Pospíšila, Ph.D., LL.M. o fungování samosprávy.

Následně jsme se rozdělili do zastupitelských klubů a vyzkoušeli si role krajských zastupitelů během simulačního jednání na projednávaných bodech jako například kanál Dunaj-Odra-Labe.

Po zmíněné simulaci proběhlo vyhlášení, já, Adam i Šimon jsme byli vybráni společně s dalšími 5 studenty, a kromě věcných cen jsme dostali zájezd do Evropského parlamentu v Bruselu, který se bude konat v příštím roce.

Jsem velmi ráda, že jsem jela a svou zkušenost hodnotím velmi pozitivně. Určitě mohu tuto simulaci doporučit a doufám, že na příští simulaci bude zastoupení naší školy větší.

Julie Smolová 4.C

Simulace Zastupitelstva Moravskoslezského kraje
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK