V podzimním období každého roku Moravskoslezský kraj vyhlašuje a oceňuje nejúspěšnější žáky a kolektivy středních škol. Přestože v loňském školním roce 2020/2021 došlo k velkému omezení soutěží, i tak zaznamenali žáci školy významných úspěchů v krajském, celostátním i mezinárodním měřítku. Škola navrhla na ocenění žáky v kategorii jednotlivec i kategorii týmů. Krajská komise ze všech 70 návrhů středních škol vybrala oba naše zástupce. Slavnostní vyhlášení a předání cen se z důvodu onemocnění Covid-19 neuskutečnilo, ceny žákům byly předány 11. 11. ve škole. Na společném setkání ocenění předal za zřizovatele Ing. Daniel Cinař, vedoucí oddělení mládeže a sportu ŠMS spolu s ředitelkou školy RNDr. Olgou Onderkovou.

 

Kategorie jednotlivci: Lukáš Linhart, 3. A

Lukáš je všestranně nadaný, excelentní student třetího ročníku šestiletého gymnázia a ocenění si plně zaslouží. Ve studiu i soutěžích se zaměřuje hlavně na přírodovědné obory. Zúčastňuje se soutěží z matematiky, fyziky, chemie a dalších a umísťuje se na předních příčkách v okrese, kraji i republice už od 1. ročníku studia na naší škole. V minulosti se zúčastnil mezinárodního kola Astronomické olympiády, odkud si přivezl bronzovou medaili. Letos na základě svých výsledků v olympiádách byl osloven organizátory z české sekce Evropské olympiády experimentální vědy s žádostí o reprezentaci ČR, kde získal zlatou medaili. Už od svých 15 let spolupracuje s MFF UK, podílí se na organizaci a tvorbě úloh do korespondenčního semináře Výfuk.

 

Kategorie nejúspěšnější školní tým – tým žáků v soutěži Bohatství Země

Bohatství Země je multioborová soutěž. Tématem roku 2020/2021 byla těžba českého granátu v Polabí. Úvodní část soutěže zahrnuje zpracování projektu, který musí obsahovat geologický vývoj lokality, těžební procesy, zpracování vytěženého materiálu, ekonomickou analýzu těžby  v průběhu 20 let. Součástí je samozřejmě posuzování vlivu na okolní prostředí a dopady na životní prostředí. Do odborné práce musí žáci zakomponovat právním problematiku těžby a sociální dopady. Zpracované podklady jsou v rozsahu 40stránkové práce. Ve druhé části soutěže dochází již k obhajobě práce před komisí v délce 30 minut. V případě úspěšné obhajoby následuje postup do další části, kdy se postupující týmy seznámí s dalším zadáním (tématem a rozsahem). Tato musí v časovém limitu zpracovat. V letošním roce se jednalo o vytvoření reklamního spotu na prodej výrobku z českého granátu či investice do českého granátu. Do soutěže bylo přihlášeno 16 týmů z celé ČR, do finálového klání postoupilo 7 týmů. Družstvo žáků gymnázia ve složení Viliam Horečka, Andrea Kaňoková, Viktor Kerzl, Ondřej Kocián a Marek Maslowski prošlo všemi koly soutěže a obsadilo v celkovém hodnocení středních škol krásné 1. místo.

Na škole studuje nejúspěšnější žák i tým Moravskoslezského kraje
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK