V pondělí 13. září 2021 se studenti 5.A Viliam Horečka a Ondřej Kocián zúčastnili akce Den reaktorovým fyzikem pořádaným Katedrou jaderných reaktorů na Fakultě jaderné a fyzikálně inženýrské ČVUT v Praze. Pozvánku na akci získali prostřednictvím Viliamova školitele, který se na této fakultě zapojil do Středoškolské odborné činnosti.

Zprvu se studenti seznámili na přednášce s funkcí školního reaktoru VR-1 Vrabec a měření neutronů. Posléze následovala samotná prohlídka reaktorového sálu. Na řadu přišlo měření, studenti manipulovali se samotným reaktorem, měřili tok neutronů v různých částech reaktoru.

V druhém experimentu se za pomocí simulátoru varu zjišťovalo, jaký bude mít var v neutronové pasti a v palivu vliv na chod reaktoru.

Následně si studenti přímo od odborníků vyslechli přednášky o jaderných reaktorech, způsobu získávání a přípravy jaderného paliva, dozvěděli se i velmi překvapivé informace, např. že jako palivo do jaderných rektorů se využívá i upravený uran ze starých jaderných zbraní a že největším dodavatelem uranové rudy je Kazachstán.

Akci si studenti velmi užili a všem doporučují zúčastnit dalšího ročníku.

Chceš taky zjistit, jak funguje jaderný reaktor? Vyzkoušet si měření neutronů v reaktoru? Víš, jak je potřeba poskládat palivo, aby reaktor fungoval? Pohlídej si přes letní prázdniny zahájení registrace!

Za PK fyziky
Ondřej Kocián a Mgr. Ing. Zuzana Lišková

Jaderný reaktor
Jaderný reaktor
Jaderný reaktor
Jaderný reaktor
Den reaktorovým fyzikem
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK