„Kolik byste měli ročně přispívat rodičům ze svého kapesného na provoz vašeho mobilu?“ 😊

„Jaké jsou náklady na ujetý kilometr při provozu elektromobilu?“

„Jakým způsobem dojde ke konečné likvidaci kontaminované vody v JE Fukušima?“

„Kolik komunálního odpadu se vyprodukovalo v ČR v roce 2019? Jaká jeho část byla využita energeticky a jaká část recyklací?“

“Modré oko” je slangový výraz používaný mezi pracovníky jaderné elektrárny. Co daný pojem vztahující se k obrázku vyjadřuje?“

reaktor

Jen ukázka ze třiceti otázek, se kterými se museli v pátek 15. 10. 2021 v průběhu tří hodin poprat účastníci školního kola republikové mezioborově zaměřené soutěže, která spojuje energetiku, statistiku, fyziku, chemii, ekologii, právo a další obory. Zapojilo se pět tříčlenných týmů. V republikovém srovnání se zúčastnilo 1078 studentů v 363 týmech a naši dopadli velmi dobře. Všichni naši soutěžící v této pro ně nové soutěži určené studentům 5. a 6. ročníku sbírali zkušenosti do dalších ročníků.

Obzory si rozšířili a v tomto pořadí se umístili:

  1. místo: Lukáš Linhart, Adam Lorenc, Martin Habrnál (4.A)
  2. místo: Adam Jasiok, Štěpán Pekara, Jan Tomšej (5.A)
  3. místo: Vojtěch Dvořák, Pavel Vítek, Jakub Zajíc (4.A)
  4. místo: Martin Chrostek, Adam Frank, Jakub Slípek (4.B)
  5. místo: Marek Maslowski, Tomáš Volný, Viliam Horečka (5.A)

Všem blahopřejeme, vítězům zvláště, děkujeme za reprezentaci školy a držíme palce v dalších soutěžích! 😊

Více o soutěži: https://enol.cz/

Za Předmětovou komisi fyziky
Mgr. Ing. Zuzana Lišková

Ilustrační foto
Ilustrační foto
Ilustrační foto
Energetická olympiáda 2021
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK