Děkujeme všem podporovatelům, kteří nám v průběhu soutěže projevili svoji náklonost. Díky vašemu úsilí jsme v našem mikroregionu obsadili 2. místo a získali jsme finanční odměnu ve výši 5 000,- Kč, kterou použijeme na nákup sportovního vybavení.

Vedení Školního sportovního klubu při GPB ještě jednou všem děkuje za projevenou přízeň.

 

Článek napsal Mgr. Pavel Kváš

Výsledky ankety
Poděkování za podporu v projektu Hýbeme se hezky česky
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK