Máme Senát! Z iniciativy zástupců třídy 4.C s pomocí zástupců 4.A si žáci zorganizovali založení školní samosprávy. Ta se řídí Stanovami Senátu, podle kterých 23. 9. 2021 proběhlo první zasedání Senátu, jehož hlavním cílem bylo zvolit si členy orgánů Senátu. Výsledky voleb jsou následující:

 

 

Předseda Rady Senátu: Václav Farník (4.C)

Členové Rady Senátu: Lukáš Linhart (4.A)

 Thomas Hlavačka (6.B)

 Villiam Horečka (5.A)

 David Dvorský (6.A)

Předsedající Senátu: Julie Smolová (4.C)

 

Koordinátor Senátu je pan profesor Kamp.

 

Dále byl na zasedání schválen návrh zorganizovat rozloučení s paní Topičovou. Návrh počítal s květinami, dortem a dárkem. Po odhlasování Senátem byl návrh předán Radě Senátu, která celou akci zorganizovala a založila pro ni výbor v jehož čele stanul předseda Rady, který mimo jiné vyhlásil dobrovolnou žákovskou sbírku na rozloučení s paní Topičovou, do které měl každý student možnost přispět dle vlastního uvážení. Vybraná částka nakonec překvapila i ty nejoptimističtější senátory a místo plánovaných 5 tisíc jsme jich vybrali zhruba 10 a půl! Za to vše se pořídil paní Topičové dort, dárkový koš se sýry a uzeninami, víno a zlatý řetízek, který doplňoval dárek profesorů a profesorek – přívěšek. Zbylé peníze s ručně dělanými kartičkami se vzkazy byly předány paní Topičové.

Zvláštní poděkování patří Anně Esterházy (5.C) za upečení úžasného dortu a Janě Jurenkové (5.B) za sehnání překrásných květin.

 

Bližší informace o fungování a činnosti Senátu jsou v dokumentech na stránkách školy, pokud má jakýkoliv žák další otázky, může se zeptat senátorů za svou třídu. Pravidelné pozvánky na všem přístupná zasedání společně s informacemi o jejich průběhu budeme zveřejňovat na nástěnce na vrátnici. Komunikaci s profesory má na starost předseda Rady.

 

Rádi bychom ještě za celý Senát oznámili, že pokud má kdokoliv jakékoliv připomínky nebo návrhy budeme jenom rádi, když je sdělíte svým senátorům, aby se mohly případně řešit na zasedání.

 

Výbor pro komunikaci

Obnovení činnosti Žákovského senátu
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK