Zatímco v předposledním týdnu prázdnin spousta našich spolužáků brigádničila, byla na dovolených, či jen tak odpočívala, my jsme se rozhodly se vzdělávat. Už v červnu jsme se přihlásily na doporučení naší paní profesorky na NANOškolu. V průběhu července jsme se dozvěděly, že nás přijali, a tak jsme se 7. 8. 2020 vypravily na týden do Prahy. Celý program se odehrával v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského.

V pondělí jsme na rozdíl od dalších dnů začínali až v 11, protože mnoho z nás se muselo do Prahy dopravit. Také to byl jediný den, kdy nás čekaly pouze přednášky. Hned na začátku jsme dostali trička, blok a visačku, na které jsme měli napsáno, do které skupiny patříme (pro rozlišení praktik, každá skupina absolvovala jiná, podle osobních preferencí zadaných v dotazníku). Po jedenácté hodině nás Ing. Květoslava Stejskalová, CSc. seznámila s programem celého týdne. Dále jsme byli zasvěceni do světa nanotechnologií a ochrany našich vědeckých nápadů pomocí patentů či ochranných známek. Poslední přednáška toho dne se týkala samotného Jaroslava Heyrovského, jakožto významné české osobnosti a nositele Nobelovy ceny. Většina z vás o něm slyšela něco loni, kdy se na naší škole konala výstava Příběh kapky, která je spjatá právě s Heyrovským. Po skončení programu nás paní Stejskalová odvedla na koleje 17. listopadu, kde jsme měli zajištěné ubytování.

V další dny náš program začínal o něco dříve, a to v 9 ráno. V úterý jsme se dozvěděli o metaloproteinech, jež jsou proteiny obsahující ionty kovů, např. železa, mědi, manganu, kobaltu či niklu. V jednom z dvou následujících praktik jsme byli zainteresováni do otázky, jak rozpojit obvod elektrického proudu s vysokým napětím v řádu desetitisíců voltů, abychom nemuseli čelit elektrickému průrazu a pokračujícímu vedení proudu ve formě obloukového výboje. Poslední přednáška se týkala fluorescence, což je jev, kdy chemická látka vyzáří po dopadu světla kratší vlnové délky světlo o delší vlnové délce.

Ve středu nás čekala přednáška o chytrých materiálech, o Tyndallově efektu či o efektu gekona. Poté jsme absolvovali workshop na téma forenzní chemie, kde jsme se dozvěděli, jak se z místa činu dají získat otisky prstů, jak zjistit, zda se na místě činu nachází krev apod. Odpoledne jsme měli praktikum, kde nám řekli něco o funkci a využití elektronového mikroskopu. Na konci dne jsme si odnesli informace o tom, co jsou to 2D materiály, o jejich využití a o typických zástupcích.

Bohužel se nás dotkla i menší změna v programu, a to předposlední den, kdy jsme místo přednášky dostali za úkol vytvořit projekt, který odhalí nějakou novou super látku, která bude mít úžasné využití. Při tvorbě jsme měli využít hlavně znalosti, které jsme získali za celý týden. Na konci dne jsme ho prezentovali a byl vybrán tým, který měl projekt nejlépe vytvořen. Dále jsme ten den stanovovali spektrum vzduchu pomocí infračervené spektroskopie. Byli jsme provedeni po 3 různých labech, kde nás informovali o dalších přístrojích používaných ve výzkumu nebo také o vývoji nových solárních článků.

Poslední den jsme si vyslechli přednášku o katalýze a moderních trendech materiálového výzkumu, v praktiku jsme si vyrobili vlastní postříbřenou kádinku. Odpoledne jsme zakončili letní školu obdržením certifikátu o absolvování a také jsme dostali knihu o českých objevitelích a vynálezcích.

A co říci na závěr? Předně bychom tímto chtěly poděkovat paní Stejskalové za tuto neuvěřitelnou možnost prozkoumat vědecký svět i samotný institut. Paní Stejskalová je úžasná bytost, která se nebojí předávat znalosti mladším generacím a aktivně se tím zabývá. Tento týden nám mnoho dal, jak ze vzdělávací, tak ze společenské roviny. Poznaly jsme spoustu zajímavých lidí z celé republiky, vznikala přátelství, která nám snad dlouho vydrží. Pozdní odpoledne a večery jsme netrávily studiem, ale velmi kreativními činnostmi, například vařením či hraním her, diskuzích o smyslu bytí a nekonečnosti vesmíru. Byli jsme si prohlédnout Prahu, poslední den jsme si udělali úžasnou soukromou party. Jsme velmi rády, že jsme se této letní školy zúčastnily a doporučujeme ji všem, kteří se zajímají o chemii, fyziku a jejich uplatnění ve vědě a výzkumu.

Kristýna Saforková a Marie Cmíralová, 6. C

NANOŠKOLA 2020
NANOŠKOLA 2020
NANOŠKOLA 2020
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK