Přednáška na téma „Zázraky lidské reprodukce aneb jak vyrobit dítě ve zkumavce“ byla organizována pro studenty ze semináře biologie. Lektorka RNDr. Helena Nejezchlebová, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity Brno se tématu asistované reprodukce věnuje několik let. Studenti – biologové se zajímavou a srozumitelnou formou dozvěděli nejen o rozmnožování, příčinách neplodnosti, ale i o její možné léčbě. Hlavním tématem bylo seznámit studenty s asistovanou reprodukcí, jak probíhá v praxi. Na závěr se lektorka dotkla platné legislativy a položila řadu otázek k zamyšlení z oblasti práva, etiky a morálky. Studenty přednáška, i když v danou chvíli téma IVF vzhledem k jejich věku může být vzdálené, očividně zaujala a přispěla k jejich maturitní přípravě.

RNDr. Olga Onderková

Přednáška „Jak vyrobit dítě ve zkumavce“
Jak vyrobit dítě ve zkumavce
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK