V pátek 26. června v 10:50 jsme vyrazili na dlouhou cestu na soustředění pro nejlepší řešitele Astronomické olympiády, které se konalo v Louňovicích pod Blaníkem, nedaleko hory, ve které sídlí stejnojmenné vojsko. Byli jsme tedy dobře chráněni, i kdyby náhodou k něčemu došlo. Nutno podotknout, že svatý Václav, vrchní velitel blanických vojsk, si příliš dobrou lokalitu nevybral, pokud tedy nebylo jeho cílem najít co nejzapadlejší kout zemí českých. Pro ilustraci: cesta z Ostravy, která proběhla bez větších komplikací a zdržení, trvala kolem šesti hodin, a to i přesto, že jsme cestovali vlakem! Blanická pěchota by tudíž vůbec neměla šanci v našem regionu efektivně zasáhnout.

Když jsme nakonec po vyčerpávající cestě zdárně dorazili, vybalili se a krátce odpočali, čekala nás velmi poutavá přednáška pana profesora Kulhánka o plazmatu, počátcích vesmíru a dalších zajímavých tématech. Vzhledem k tomu, že letošní soustředění nebylo výběrové, protože Mezinárodní astronomická olympiáda byla zrušena, mohli jsme sami trochu ovlivňovat program celé akce. Jelikož se jednalo o soustředění astronomů, večerka se odvíjela od počasí, které bylo v pátek nakloněno pozorování. A tak jsme mohli obdivovat krásy letní oblohy. Nikoho tedy asi nepřekvapí, že spát jsme nešli v pátek večer, ale až v sobotu ráno.

Další den nás, kromě snídaně, přivítala také přednáška pana Kulhánka o teorii relativity a následně přednáška o některých poznatcích a zajímavostech kvantové teorie. Odpoledne bylo pak zasvěceno skupinovému řešení teoretických příkladů starších ročníků, po kterém následovala ukázka správných výsledků s vysvětlením. Po večeři jsme byli nejprve teoreticky informováni o mnoha objektech na noční obloze, načež jsme na ně namířili astronomické dalekohledy a kochali se jejich krásou.

Nedělní program započala Martina Exnerová ze Sluneční patroly, která nás zasvětila do zakreslování slunečních skvrn a vypočítávání důležitých ukazatelů aktuálního dění na Slunci. Po obědě přišla na řadu již poslední přednáška pana Kulhánka, tentokrát o absolutně černých tělesech, pár vtipných historek z jeho minulosti a rozloučení s tímto úžasným pánem. Odpoledne bylo věnováno sběru dříví na táborák, který se nakonec i přes menší nepřízeň počasí skvěle vydařil.

V pondělí nás poctil svou návštěvou pan Rozehnal, a my jsme si tak mohli vyslechnout jeho přednášku o supernovách, která se, spolu s obědem, stala tečkou za celým soustředěním. Následovala již jen nezáviděníhodná cesta domů, při které jsme si bohužel znovu uvědomili, jak rozsáhlé logistické problémy jednou bude naše blanická armáda mít. Ani to nám ale nemohlo zkazit zážitek ze skvělého výletu.

 

Za PK fyziky Lukáš Linhart a Martin Habrnál, oba 3.A

 

Dovětek:
Lukáš a Martin byli na soustředění pozváni na základě svých výsledků v celostátním finále a mezinárodním kole AO 2019/20. Výsledky finále byly zveřejněny až v červnu 2020, 4 naši studenti se stali úspěšnými řešiteli: Kategorie CD: 11. Lukáš Linhart, 21. Filip Zikeš, kategorie AB: 17. Adam Vavrečka, 24. Viktor Vařeka. Blahopřejeme!

 

Za PK Mgr. Ing. Zuzana Lišková

 

Soustředění pro nejlepší řešitelé Astronomické olympiády
Logolink OP JAK Logo DofE Logo MSK